Co pracodawca powinien zapewnić na terenie zakładu pracy?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki pracy. Pracodawca musi zagwarantować wypłatę wynagrodzenia, bezpłatne badania lekarskie niezbędne do wykonywania pracy czy wystawianie odpowiednich zaświadczeń i świadectwa pracy.

Jakie inne obowiązki ma pracodawca

Podstawowy obowiązek to zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Każde stanowisko musi być dobrze doświetlone, przestronne a pracownik odpowiednio wyszkolony, również pod względem BHP i w sprawach udzielania pierwszej pomocy. Do obowiązków pracodawcy należy także zapewnienie wody pitnej, którą dostarczają dystrybutory wody źródlanej ustawione na terenie zakładu i do których każdy pracownik ma swobodny dostęp. Dla tych, którzy pracują w warunkach szczególnie uciążliwych, firma jest zobowiązana dostarczać również inne napoje. A jeżeli praca odbywa się w godzinach nadliczbowych i trudnych warunkach, pracownikom przysługują również posiłki. Ponadto pracodawca jest zobowiązany w zakresie swoich możliwości finansowych zaspokajać potrzeby socjalne pracowników przez wypłatę świadczenia urlopowego, organizację spotkań integracyjnych, kupno lub dopłatę do biletów na wydarzenia kulturalnie i sportowe, dopłaty do karnetów na siłownie itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *