Rodzina i wychowanie dzieci

61-896 Poznań, Towarowa 35
45-920 Opole, ul. Władysława Jagiełły, nr 13
62-005 Miękowo, ul. Hiacyntowa 9