Bez kategorii

Centrala telefoniczna – wszystko co musisz wiedzieć

11 czerwca 2022

Centrala telefoniczna to rodzaj centrali, która obsługuje cały ruch telefoniczny w danym obszarze geograficznym. Pierwsze centrale telefoniczne były ręczne, ale współczesne centrale są w większości elektroniczne. Centrala telefoniczna to system umożliwiający realizację połączeń pomiędzy dzwoniącym a jego pożądanym odbiorcą.

Co zapewnia?

Zapewnia ona zarówno pnie i obwody, które przenoszą połączenia pomiędzy abonentami po obu stronach. Zarówno rodzaj, jak i pojemność tych urządzeń zależą od wielkości samej centrali, a także jej lokalizacji. Centrala telefoniczna to system telefoniczny, który łączy użytkownika jednej linii telefonicznej z innym telefonem. Centrale telefoniczne pozwalają na wzajemne połączenia, każda centrala w swoim regionie utrzymuje indeks tych połączeń i wykorzystuje system przełączania do kierowania połączeń przez nie umieszczonych. Centrala telefoniczna jest obiektem telekomunikacyjnym, który obsługuje określony region geograficzny, znany jako miejscowość. Składa się z różnych centrów przełączania, węzłów światłowodowych i systemów transmisji wysokiego napięcia. Wspólne typy central telefonicznych są przewodowe lub bezprzewodowe, w ramach sektora publicznego lub prywatnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *