Finanse i rynek

Jak odzyskać zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu?

21 lutego 2020

Zgodnie z przepisami unijnymi i polskimi każdy kredytobiorca ma prawo spłacić zaciągnięte zobowiązanie przed upływem ustalonego w umowie terminu. Co więcej, w przypadku przedterminowej spłaty kredytu bank ma obowiązek zwrócić klientowi poniesione przez niego koszty.

Kiedy możliwy jest zwrot prowizji?

Kredyty i pożyczki to produkty finansowe, które cieszą się sporym zainteresowaniem, w dużej mierze wynika to z rosnących potrzeb bytowych współczesnych ludzi. Obowiązkiem każdego konsumenta jest terminowa spłata zobowiązania, nie ma jednak przeszkód, by kredyt spłacić przed terminem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przedterminowa spłata kredytu obliguje bank do zwrotu poniesionych przez kredytobiorcę kosztów, w tym również pobranej przez bank prowizji. Potwierdzeniem tej tezy jest ustawa o kredycie konsumenckim, która mówi, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

O zwrot części prowizji można ubiegać się także w przypadku przeniesienia kredytu do innego banku lub konsolidacji kilku zobowiązań finansowych. Jeśli interesuje nas zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu Alior Bank nastawiony jest na szeroko rozumiany dialog z kredytobiorcą, którego fundamentem są rzeczowe i wiarygodne argumenty oraz zapisy zawarte w umowie kredytowej.

Możliwość ubiegania się o zwrot prowizji gwarantuje również wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny UE. Co prawda instytucje finansowe w różny sposób interpretują treść tego dokumentu – niektóre banki starają się uniknąć wypłaty należności, aczkolwiek są też takie, które otwarcie informują kredytobiorców, że istnieje taka możliwość. Przykładem może być tutaj zwrot prowizji bankowej Noble Bank, którą można otrzymać na podstawie wniosku złożonego w odpowiednim oddziale banku.

Należy jednak pamiętać, że zwrot prowizji przysługuje wyłącznie osobom, które zaciągnęły kredyt konsumpcyjny do kwoty 255 tys. zł włącznie. Jedynym wyjątkiem są kredyty zaciągnięte na remont mieszkania lub domu, nieobjęte zabezpieczeniem hipotecznym – w tym przypadku granica finansowa nie obowiązuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + siedemnaście =