Finanse i rynek

Międzynarodowa spedycja ADR – na czym to polega?

7 czerwca 2019

W branży transportowej funkcjonuje wiele firm, które specjalizują się w dostarczaniu niebezpiecznych towarów. Normy precyzyjnie określające dozwolone prawem metody przewozu takich ładunków oraz wymogi obowiązujące w jego trakcie wyznacza tzw. międzynarodowa konwencja ADR (podpisana w Genewie 30 września 1957 roku). Warto podkreślić, że spedycja ADR ma wyjątkowo duży zasięg i odbywa się z wykorzystaniem specjalnych pojazdów, w tym przyczep, cystern i kontenerów.

Ogólne zasady przewozu niebezpiecznych ładunków

Postanowienia międzynarodowej konwencji ADR obowiązują obecnie w około 50 krajach, głównie Europejskich (wyjątkiem jest Kazachstan). Oznacza to, że określonych warunków przewozu niebezpiecznych ładunków muszą przestrzegać przede wszystkim firmy transportowe i spedycyjne funkcjonujące na obszarze Unii Europejskiej. Przed każdorazowym wypuszczeniem w trasę pojazdu dostawczego z towarem umieszczonym na specjalnej liście (są to m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje zapalne, ciekłe, zakaźne, promieniotwórcze i żrące), dany przewoźnik jest zobowiązany do nawiązania współpracy z tzw. doradcą ds. bezpieczeństwa, który odpowiada za pomoc w realizacji wszelkich wymagań nałożonych przez wspomnianą konwencję. Ponadto przedsiębiorstwa działające w tej branży są zobligowane do sporządzania rocznych raportów i przedstawiania ich wojewodzie, a także wprowadzania właściwych procedur oraz instrukcji dotyczących zasad bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że pojazdy używane do przewozu niebezpiecznych towarów muszą być oznaczone specjalnymi tablicami ADR. Ich kierowcy powinni natomiast przejść stosowne szkolenia i posiadać dokumenty poświadczające wiedzę oraz niezbędne kwalifikacje. W Polsce jednym z najbardziej znanych przewoźników materiałów niebezpiecznych jest ta firma https://tsl-nordic.com/spedycja-miedzynarodowa/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − 1 =