Dom i otoczenie

Jak pozbyć się nie tylko szczurów, ale i insektów?

21 października 2019

Co kryje się pod skrótem DDD

Powszechnie stosowany skrót DDD pochodzi od słów dezynfekcja, dezynsekcja oraz deratyzacja. Zgodnie z definicją dezynfekcja to zespół czynności polegający na niszczeniu lub minimalizowaniu ilości drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie czy wirusy oraz ich form przetrwalnikowych na danej powierzchni. Przez pojęcie dezynsekcji rozumieć należy niszczenie za pomocą różnych środków owadów oraz innych szkodników, niepożądanych w danym miejscu np. ze względów sanitarnych. Jeśli chodzi o deratyzację, polega ona na zwalczaniu gryzoni takich jak myszy, czy szczury metodami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi lub mechanicznymi. Obecnie na rynku działa wiele przedsiębiorstw zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją oraz deratyzacją. W zależności od firmy i obszaru działania stosowane środki i techniki mogą się od siebie znacząco różnić. Przykładowo firmy świadczące usługi ddd we Wrocławiu preferować mogą inne narzędzia w walce o czystość, od podmiotów działających w pozostałych regionach kraju.

Metody dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie działań z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wymaga dużej wiedzy, doświadczenia, a także znajomości stosowanych technik, metod i środków. W procesie odkażania najczęściej wykorzystuje się metody fizyczne, chemiczne oraz termiczno chemiczne. W ostatnim czasie firmy ddd w Stargardzie coraz chętniej sięgają po ozon, zawierający trzy cząsteczki tlenu. Ten naturalnie występujący gaz ma silne właściwości utleniające i doskonale nadaje się do niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Podczas przeprowadzania dezynsekcji wykonywać można oprysk grubokroplisty lub zamgławianie termiczne. W walce z gryzoniami najczęściej wykorzystuje się trucizny oraz pułapki mechaniczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *