Technologie & IT

System sterowania – czyli niezawodne narzędzie do precyzyjnej kontroli przebiegu produkcji

12 września 2022

Systemy sterowania przeznaczone są do kontroli i monitorowania procesu produkcyjnego. Dzięki nim można monitorować postęp prac, przewidywać czas ich zakończenia, a nawet zmniejszyć liczbę wypadków w firmie. Głównym zadaniem systemów sterowania jest zapewnienie, że każdy pracownik pracuje na pełnych obrotach, co pozwoli na zwiększenie wydajności i poprawę jakości. Takie systemy sterowania oferują firmy takie jak np. https://www.igal.com.pl.

Główne rodzaje systemów sterowania:

System kontroli linii produkcyjnych. 

Ten typ systemu sterowania stosowany jest w zakładach montażowych, gdzie na taśmie produkcyjnej wytwarzane są duże ilości identycznych produktów. Praca wykonywana jest według sztywnej kolejności, więc wszyscy pracownicy nie mają wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się nad tym, co robią. Dlatego muszą być kierowani przez automatyczny system, który kontroluje cały proces od początku do końca.

System kontroli pracy z materiałami niebezpiecznymi. 

W skład takich systemów wchodzą czujniki i alarmy, które ostrzegają pracowników o możliwym zagrożeniu ze strony trucizn chemicznych lub innych szkodliwych substancji. Systemy te obejmują również szereg zamkniętych komór, które chronią pracowników przed narażeniem na działanie niebezpiecznych gazów lub innych substancji toksycznych. 

System kontroli obsługi maszyn w niebezpiecznych środowiskach. 

Systemy te monitorują jakość powietrza wewnątrz kopalni, wykrywają toksyczne gazy i ostrzegają górników, gdy wchodzą do obszaru, w którym te gazy się nagromadziły. Systemy te są stosowane w kopalniach, zakładach chemicznych i rafineriach do monitorowania jakości powietrza.  Często zawierają sieć czujników, które mierzą stężenie niebezpiecznych gazów, takich jak tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) i siarkowodór (H2S).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *